Hjem

Firmaprofil og Historie

I 1891 kobte Chr. Sondergaard postruten Hansted Thisted, som han drev til 1917, samtidig med han drev vognmandsforretning. Sønnen, Niels Søndergaard, hjalp sin far i mange år med savel postruten som vognmandskørsel. En dag fik Niels Søndergaard den idé at starte en passagerrute fra Fjerritslev til København, og efter mange besvaerlige og langtrukne forhandlinger lykkedes det for Niels Søndergaard og hans kone, Anna Margrethe, at få denne rute startet.

Senere fik han ruten forlænget, så den kunne udgå fra hans fødeby Hanstholm. Niels Søndergaard drev forretningen indtil sin død i 1967, hvorefter fru Sønndergaard fortsatte firmaet. Den yngste søn, Ole, kørte lastvogn for sin mor. Den 1. januar 1969 købte Ole og hans kone Laila halvpart i lastvogns og rutebilforretningen, og den 1. januar 1978, overtog de også moderens halvpart. I dag er det busserne, der drejer sig om, og lastbilforretningen blev solgt den 1. april 1971.

Firmaet startede med én dobbelttur til København i 1949. I 1979 blev det til to dobbeltture, og siden 1984 har man kort med tre dobbeltture. Busserne, der kører til København, er moderne dobbeltdækkere. Firmaet Søndergaard har i tidens løb også udviklet sig ved at opkøbe og driver idag flere lokale ruter. Denne aktivitet er blevet væsentlig indskrænket efter at Amterne er overgået til licitationsprincippet. I marts 1997 er der ca. 45 fastansatte og 4 deltidsansatte hos Søndergaards Busser og vognparken består af i alt 22 busser.

Forsiden

Abildskou køber fjernbusruten til Fjerritslev

Af Thomas de Laine

Jess Abildskou, der er direktør for Abildskou A/S, oplyste 1. august overfor Ritzau, at selskabet har købt Søndergaards Bussers fjernbusrute mellem Fjerritslev og København.

Søndergaard selv ville ikke bekræfte salget, men det skulle ikke desto mindre være et faktum ifølge Abildskou. Prisen er dog en hemmelighed. I handlen indgår 9 busser og 19 medarbejdere. Ruten, der også kendes som rute 882, har mellem Fjerritslev og København også stop i Randers og Grenå.

Opdatering: Overtagelsen sker pr. 30. oktober 2006. Nogle af de overtagne busser vil endvidere blive solgt fra.

Med Abildskous køb af Fjerritslev-ruten, er alle de tre gamle fjernbusruter mellem København og Jylland blevet samlet i ét selskab. Indtil for år siden kørte Abildskou kun rute 888 mellem København (Valby st.) og Århus, Thinggaard kørte rute 881 mellem København (Hovedbanegården) og Aalborg, og Søndergaard kørte rute 882 mellem København (Hans Knudsens Plads) og Fjerritslev. I 2002 blev Aalborg-ruten solgt til Abildskou og lagt sammen med Århus-ruten til én rute, og Abildskou har desuden udvidet rutenettet, så der på Jyllands-siden nu også køres til Thisted og Silkeborg.

Søndergaard har drevet fjernbusruten mellem Fjerritslev og København siden 1949 og var dermed både før Aalborg- og Århus-ruten. Vognmandsforretningen er i øvrigt grundlagt af Chr. Søndergaard i 1891 og er siden videreført af Niels og i dag Ole Søndergaard. Søndergaard beskæftigede sig også med almindelig rutebilkørsel, men mistede dog næsten det hele ved Nordjyllands Trafikselskabs første udbud i 1994. En overgang indgik også lastvognskørsel i forretningen.

Historie

Bussen, som vi kender den i dag, har en lang historie. Den første busrute i Danmark åbnedes imellem Nykybing F. og Nysted i 1903 af kaptajn C.H. Fuglsang, der siden flyttede til København og åbnede de første bybusruter i Hovedstaden.

I 1982 var der 7 buskarrosserifabrikker i Danmark, i 2003 lukkede de sidste to fabrikker, der havde henholdsvis 60 og 90 års erfaring i at bygge busser til danske busvognmænd.

Derfor har Bushistorisk Selskab tillagt det stor betydning, at der bliver bevaret nogle busser bygget i Danmark, og mange år indsamlet karakteristiske busser til bevaring. Som udgangspunkt ikke bustyper, der er i andre offentlige eller private bussamlinger.

Blog

Kontakt